Home

Algemeen

In onderstaande tabel wordt het effect van het financieel resultaat van deze tweede bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat gepresenteerd.

(bedragen x € 1.000)

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Primaire begroting 2021

362

V

N

N

N

N

2.

Saldo meerjarenbegroting 2022-2025 (concept)

-

V

1.754

V

-1.477

N

-2.267

N

-1.855

N

3.

Begrotingswijzingen t/m september

-951

N

-

V

-

V

-

V

-

V

4.

Resultaat 2e bestuursrapportage 2021

2.794

V

2.630

V

1.818

V

1.752

V

1.813

V

Saldo meerjarenbegroting incl 2e bestuursrapportage en septembercirculaire

2.204

V

4.384

V

341

V

-515

N

-42

N

In onderstaande tabel wordt het structurele effect op de meerjarenbegroting van de 2e bestuursrapportage ten opzichte van het begrotingsresultaat gepresenteerd per afwijking.

(bedragen x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

1.

Afwijking kapitaallasten

212

V

76

V

59

V

0

N

2.

Handhaving recreatieterreinen

-85

N

0

N

0

N

0

N

3.

Septembercirculaire 2021

2.545

V

1.784

V

1.735

V

1.855

V

4.

Actualisatie bijdragen RDWI nav NJN 2021

-43

N

-43

N

-43

N

-43

N

5.

Diverse kleine afwijkingen

1

V

1

V

1

V

1

V

Saldo meerjarenbegroting incl 2e bestuursrapportage en septembercirculaire

2.630

V

1.818

V

1.752

V

1.813

V

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10