Verwachte afwijkingen

10. Verkeer en Vervoer

Beleidsmatige afwijkingen

Voor de projecten Stationsgebied Driebergen-Zeist en Spooronderdoorgang Maarsbergen zijn geen beleidsmatige afwijkingen te melden.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Mobiliteit

335

335

-

-

-

Wegen en Verkeer

694

685

9

V

I


Wegen en Verkeer € 9.000 V (I)
Diverse kleine verschillen € 9.000

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10