Verwachte afwijkingen

Overzicht programma's

De verwachte beleidsmatige en financiële afwijkingen worden hieronder per programma toegelicht. Bij de toelichtingen is opgenomen of deze naar verwachting incidenteel (I) of structureel (S) zijn. Ook is aangegeven of het een voordeel (V) of nadeel (N) betreft of budgetneutraal (V/N) is.

Bij de financiële afwijkingen beperken we ons in principe tot een toelichting op de verschillen groter dan € 25.000. In een enkel geval wijken we gemotiveerd van die lijn af, bijvoorbeeld als het gaat om een reservemutatie.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10