Verwachte afwijkingen

03. Dienstverlening

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Publieke dienstverlening

1.060

995

65

V

I

Leefbaarheid dorpsgerichte activiteiten

199

204

5

N

I

* I=Incidenteel, S=Structureel

Publieke dienstverlening € 65.000 V (I)
-Reisdocumenten € 60.000 V (I)
Extra opbrengsten door incidenteel meer aanvragen van reisdocumenten. Hiermee wordt het financiële nadeel van € 60.000 welke in de eerste bestuursrapportage is gerapporteerd geneutraliseerd.

-Reisdocumenten € 20.000 N (I)
In verband met meer aanvragen reisdocumenten zijn ook extra afdrachten aan het Rijk gedaan.

-Rijbewijzen € 35.000 V (I)
E
xtra opbrengsten door incidenteel meer aanvragen van rijbewijzen.

-Rijbewijzen € 10.000 N (I)
In verband met meer aanvragen reisdocumenten zijn  ook extra afdrachten aan het Rijk gedaan.

Leefbaarheid dorpsgerichte activiteiten € 5.000 (N) I
Diverse kleine afwijkingen € 5.000 N (zie budgetneutrale afwijkingen coronasteunpakket)

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10