Investeringen

Overzicht stand van zaken kredieten 2021

(bedragen zijn in €)

Programma

Omschrijving investering

Begroting

Realisatie

Restant Budget

Prognose realisatie t/m einde investering

Restant budget na prognose

Jaar einde investering

03 Dienstverlening

Vervanging G-Rooster (ict)

12.000

-

12.000

12.000

-

2023

Totaal 03 Dienstverlening

12.000

-

12.000

12.000

-

04 Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

Vervanging RO applicatie bestemmingsplan

54.000

19.485

34.515

34.515

-

2022

Totaal 04 Ruimte, cultuurhistorie, monumenten en natuur

54.000

19.485

34.515

34.515

-

05 WMO, sociale zaken en minimabeleid

Vervanging Digitale Deurmat CORV (ict)

12.000

-

12.000

12.000

-

2022

Totaal 05 WMO, sociale zaken en minimabeleid

12.000

-

12.000

12.000

-

06 Welzijn

Verbouwing consultatiebureau Valkenheuvel

67.000

46.846

20.154

2.000

18.154

2021

Totaal 06 Welzijn

67.000

46.846

20.154

2.000

18.154

07 Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

Aanpassing school Jagerspad 7

40.000

29.572

10.428

10.428

-

2022

Groot onderhoud Nicolaas school

250.000

112.020

137.980

137.980

2021

Renovatie Dolfijn Noord gymzaal

230.540

-

230.540

230.540

Renovatie Dolfijn Noord uitvoering

514.488

-

514.488

514.488

Renovatie Dolfijn Noord-voorbereiding

117.362

-

117.362

117.362

Uitbreiding 1e inrichting Dalto

35.000

-

35.000

35.000

-

2022

Uitbreiding 1e inrichting De Uilenburcht

20.000

-

20.000

20.000

-

2022

Uitbreiding 1e inrichting De Vuurvogel

35.000

-

35.000

35.000

-

2021

Vervanging Jeugd Volg Systeem (ict)

14.000

-

14.000

14.000

-

2021

Totaal 07 Onderwijs (huisvesting), jeugdbeleid en kinderopvang

1.256.390

141.592

1.114.798

114.428

1.000.370

12129

09 Sport incl. sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

Armaturen led incl. bekabeling sport 2019

285.000

14.910

270.090

214.290

55.800

2022

Armaturen led incl. bekabeling sport 2019 bijdrage derden

-55.800

-55.800

-

-55.800

2022

Armaturen led incl. bekabeling sport 2020-2021

496.000

1.558

494.442

251.042

243.400

2022

Armaturen led incl. bekabeling sport 2020-2021 bijdrage derden

-83.400

-83.400

-

-83.400

2022

Buitenzonwering De Binder

29.000

28.729

271

-

271

2021

Cultuurhuis De Binder ledverlichting

35.400

-

35.400

35.400

-

2022

Hekwerk Ludenti en Golfclub Doorn

15.000

-

15.000

15.000

-

2021

Kantplanken kunstgrasvelden voetbal

40.000

-

40.000

40.000

-

2021

Lichtmasten sport 2019

81.943

56.816

25.127

25.127

-

2022

Lichtmasten sport 2019 bijdrage derden

-9.943

-9.943

-

-

-

2022

Lichtmasten sport 2020-2021

144.000

80.343

63.657

63.657

-

2022

Revitalisatie sportvelden 2021

29.000

-

29.000

4.196

24.804

2022

Sporthal Steinheim installaties

122.000

5.627

116.374

116.374

-

2022

Vervangen kunstgras hockey semiwater

306.000

3.630

302.370

302.370

-

2022

Vervangen kunstgras hockey semiwater bijdrage derden

-145.000

-145.000

-32.000

-113.000

2022

Vervangen kunstgras korfbal 2021

65.000

-

65.000

65.000

-

2022

Vervangen sporttechnische laag hockey

69.000

-

69.000

69.000

-

2022

Vervangen sporttechnische laag korfbal

18.000

-

18.000

18.000

-

2022

Vervangen sporttechnische laag voetbal

92.000

-

92.000

-

92.000

Vervanging Amazone verticuteermachine

35.000

-

35.000

35.000

-

2022

Vervanging Amazone verticuteermachine bijdrage derden

-5.000

-

-5.000

-5.000

-

2022

Vervanging grasmaaier New Holland

36.400

-

36.400

36.400

-

2022

Vervanging kooimaaier John Deere 1905

97.760

-

97.760

97.760

-

2022

Vervanging oplegger auto-ambulance

13.000

-

13.000

13.000

-

2023

Vervanging oplegger schamelwagen 2019

13.000

-

13.000

-

13.000

Vervanging oplegger schamelwagen 2021

14.000

-

14.000

14.000

-

2022

Vervanging tractor New Holland

48.000

-

48.000

48.000

-

2022

Totaal 09 Sport incl. sportaccommodaties, Kunst en Cultuur

1.785.360

181.671

1.603.689

1.426.615

177.075

10 Verkeer en vervoer

Opwaarderen fietspaden Traaij Driebergen

363.400

407.471

-44.071

-

-44.071

2021

Opwaarderen fietspaden Traaij Driebergen bijdrage derden

-188.400

-169.562

-18.838

-18.838

-

2021

Opwaarderen fietspaden Veenseweg uitvoering

750.000

-

750.000

750.000

-

2023

Opwaarderen fietspaden Veenseweg uitvoering bijdrage derden

-375.000

-

-375.000

-375.000

-

2023

Opwaarderen fietspaden Veenseweg voorbereiding

87.000

-

87.000

87.000

-

2023

Reconstructie N-weg Dorpsstraat

50.000

-

50.000

50.000

-

2022

Reconstructie N-weg Dorpsstraat Doorn

500.000

-

500.000

500.000

-

2022

Schoolomgevingen 2019

26.000

26.000

-

-

-

2021

Schoolomgevingen 2021

52.000

-

52.000

52.000

-

2022

Spoorkruising Maarsbergen

2.705.000

152.373

2.552.627

2.552.627

-

2027

Veiligheid buitengebied verbeteren 2017

81.000

9.386

71.614

71.614

-

2022

Veiligheid buitengebied verbeteren 2018

81.000

-

81.000

81.000

-

2022

Veiligheid buitengebied verbeteren 2020

82.000

-

82.000

82.000

-

2022

Veiligheid buitengebied verbeteren 2021

164.000

-

164.000

164.000

-

2022

Verbinding groene entree Amerongen

50.000

-

50.000

50.000

-

2022

Verkeermaatregelen Amersfoortseweg Doorn

659.000

664.621

-5.621

2.000

-7.621

2021

Verkeermaatregelen Amersfoortseweg bijdrage derden

-325.000

-333.580

8.580

-37.065

45.645

2021

Totaal 10 Verkeer en vervoer

4.762.000

756.709

4.005.291

4.011.338

-6.047

11 Beheer openbare ruimte

Aanpassen riolering de Sluis

25.000

-

25.000

25.000

-

2022

Afvoer hemelwater UH 2020

198.000

62.983

135.017

135.017

-

2021

Afvoer hemelwater UH 2021

198.000

-

198.000

198.000

-

2022

Civiele Kunstwerken 2021

117.000

-

117.000

117.000

-

2021

Herinrichting Buntplein Maarn

86.461

-

86.461

86.461

-

2022

Herinrichting terrein kasteel Amerongen

150.000

-

150.000

150.000

-

2022

Herinrichting weg Dennenhorst

722.000

-

722.000

722.000

-

2022

Herinrichting weg Dorpsstraat Oost Vitanova

245.000

-

245.000

245.000

-

2022

Herinrichting weg Dorpsstraat uitvoering

480.000

-

480.000

480.000

-

2022

Infrastructuur Allemanswaard Amerongen

412.000

84.175

327.825

327.825

-

2022

Infrastructuur Allemanswaard bijdrage derden

-412.000

-1.052

-410.948

-412.000

1.052

2022

Infrastructuur Maarsbergen Oost

1.900.000

1.862.844

37.156

37.156

-

2023

Infrastructuur Maarsbergen Oost bijdrage derden

-600.000

-600.000

-

-

2023

Inzameling kunststofverpakking

1.300.000

804.244

495.756

495.756

-

2024

Natuurgraven begraafplaats Doorn

25.000

9.751

15.249

15.249

-

2022

Openbare Verlichting voorbereiding

100.000

77.241

22.759

22.759

-

2021

Relining opslagtank pekelwater

12.000

-

12.000

12.000

-

2024

Renovatie asfaltwegen 2020

300.000

208.102

91.898

91.898

-

2022

Renovatie elementverharding 2020

200.000

199.999

1

1

2021

Renovatie riolering Amerongen

1.945.000

-

1.945.000

1.945.000

-

2022

Renovatie riolering Doorn 2020

2.380.000

60.652

2.319.348

2.319.348

-

2022

Renovatie riolering Doorn 2021

451.000

360

450.640

450.640

-

2022

Renovatie weg Burg. J.H. v.d. Boschstraat

220.000

-

220.000

220.000

-

2023

Renovatie weg Dorpsstraat voorbereiding

150.000

-

150.000

150.000

-

2022

Renovatie weg Imminkstraat uitvoering

158.000

142.892

15.108

15.108

-

2023

Renovatie wegen Amerongen 2021

774.991

-

774.991

774.991

-

2022

Renovatie wegen Doorn 2021

1.513.816

531.354

982.462

982.462

-

2022

Renovatie wegen Driebergen 2021

508.193

-

508.193

508.193

-

2022

Riolering Dennehorst voorbereiding

416.000

112.394

303.606

303.606

-

2022

Verduurzamen openbaar groen/bomen 2020

50.000

16.312

33.688

33.688

-

2022

Verduurzamen openbaar groen/bomen 2021

558.000

41.098

516.902

516.902

-

2022

Verkeerskundige herinrichtingen 2019

65.000

34.958

30.042

30.042

-

2022

Verkeerskundige herinrichtingen 2020

65.000

17.944

47.056

47.056

-

2022

Verkeerskundige herinrichtingen 2021

65.000

-

65.000

65.000

-

2022

Verkeersregelinstallaties 2021

83.000

-

83.000

83.000

-

2022

Vervanging 15 ondergrondse containers

210.000

21.098

188.902

188.902

-

2023

Vervanging 25 ondergrondse containers

300.000

-

300.000

300.000

-

2023

Vervanging 30 ondergrondse containers

360.000

23.596

336.404

336.404

-

2023

Vervanging afvalinzamelingscontainers

22.500

-

22.500

22.500

-

2023

Vervanging kliko's en verzamelcontainers

20.000

-

20.000

20.000

-

2023

Vervanging Pack roller

28.000

-

28.000

28.000

-

2022

Vervanging Perscontainer

22.500

-

22.500

22.500

-

2022

Vervanging pompen en gemalen 2021

191.000

97.628

93.372

93.372

-

2022

Vervanging riolering Burg. J.H. v.d. Boschstraat voorbereiding

100.000

90.522

9.478

9.478

-

2023

Vervanging riolering Burg. J.H. v.d. Boschstraat uitvoering

440.000

-

440.000

440.000

-

2023

Vervanging riolering Dennenhorst deel 1 uitvoering

2.408.138

-

2.408.138

2.408.138

-

2022

Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 voorbereiding

150.000

-

150.000

150.000

-

2023

Vervanging riolering Engelsewerk uitvoering

1.323.212

1.270.083

53.129

53.129

2021

Vervanging riolering Imminkstraat

315.000

284.939

30.061

30.061

-

2023

Vervanging veegbezems 3 stuks

19.000

-

19.000

19.000

-

2022

Vervanging versnippermachine TS250M

30.000

-

30.000

30.000

-

2022

Vervanging weg Engelsewerk nazorg

41.000

36.928

4.072

4.072

2021

Vervanging weg Engelsewerk uitvoering

443.137

423.361

19.776

19.776

2021

Wateroverlast riolering Amerongen

2.716.600

2.497.981

218.619

218.619

-

2022

Wateroverlast wegen Amerongen

971.800

833.467

138.333

138.333

-

2022

Wateroverlast wegen Amerongen nazorg

150.000

135.712

14.288

14.288

-

2023

Totaal 11 Beheer openbare ruimte

25.123.348

9.381.566

15.741.782

15.663.752

78.029

12 Middelen en ondersteuning

Renovatie Brandweerkazerne Driebergen

1.226.000

148.665

1.077.335

1.077.335

-

2022

Totaal 12 Middelen en ondersteuning

1.226.000

148.665

1.077.335

1.077.335

-

14 Overhead

Alternatief Neuron/BAG Vicrea/WKPB (ict)

43.000

4.017

38.983

38.983

-

2022

Audio Visuele Middelen

64.700

33.904

30.796

30.796

-

2021

ICT huisvesting gemeente UH

155.000

10.678

144.322

144.322

-

2023

Implementatie Digitale Infrastructuur (ict)

15.000

-

15.000

15.000

-

2023

Ledverlichting Ciltuurhuis Pléiade

30.000

-

30.000

30.000

-

2022

Ledverlichting Gemeentekantoor

14.000

-

14.000

14.000

-

2022

Verbouwing gemeentekantoren

682.873

222.498

460.375

460.375

-

2022

Vervanging AED's 2021

12.000

-

12.000

12.000

-

2022

Vervanging auto Mitsubishi L200

42.000

-

42.000

42.000

-

2022

Vervanging Citroen Berlingo

27.000

-

27.000

27.000

Vervanging Hyundai Matrix 2018

21.000

-

21.000

21.000

Vervanging Hyundai Matrix 2018-ISP

11.000

-

11.000

11.000

Vervanging MAN vrachtauto klein

170.000

-

170.000

170.000

-

2022

Vervanging Opel movano

53.000

-

53.000

53.000

-

2022

Vervanging portofoons en piepers BHV

10.000

-

10.000

10.000

-

2022

Vervanging Renault Kangoo 1-2018

27.000

-

27.000

27.000

Vervanging Renault Kangoo 2-2018

27.000

-

27.000

27.000

Vervanging Renault Twingo 1-2018

11.000

-

11.000

11.000

Vervanging Renault Twingo 2018-ISP

11.000

-

11.000

11.000

Vervanging Renault Twingo 2-2018

11.000

-

11.000

11.000

Vervanging smartphones 2021

85.000

-

85.000

85.000

Vervanging Stihl heftruck

28.000

-

28.000

28.000

-

2022

Vervanging vaste telefoontoestellen

15.000

-

15.000

15.000

-

2022

Vervanging VW Crafter piket

80.000

-

80.000

80.000

-

2022

Vervanging VW Crafter strooiwagen

75.000

-

75.000

75.000

-

2022

Totaal 14 Overhead

1.720.573

271.097

1.449.476

1.218.476

231.000

Eindtotaal

36.018.671

10.947.631

25.071.040

23.572.458

1.498.581

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10