Bijlagen

Overzicht mutaties tweede bestuursrapportage 2021

In onderstaande tabel zijn alle mutaties die zijn opgenomen in deze tweede bestuursrapportage 2021 weergegeven.

(bedragen zijn in € )

Omschrijving wijziging

Progr. nr

Programma naam

Bedrag

2021

-2.793.988

Aanpassing begroting aan bruikleenovereenkomst Doornse Golf Club

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

aanvulling budgetten peutertoeslagen

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

12.222

Actualisatie bijdragen RDWI nav NJN 2021

PG05

Transformatie in het sociale domein

-194.804

Actualisatie bijdragen RDWI nav NJN 2021

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

43.232

Afkoopsom woonvisie Sterkenburgerlaan 63a-65

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

-100.000

Afkoopsom woonvisie Sterkenburgerlaan 63a-65

PG17

Reserves

100.000

Afval

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

Afwijking kapitaallasten

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

818

Afwijking kapitaallasten

PG05

Transformatie in het sociale domein

-2.628

Afwijking kapitaallasten

PG06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

-4.224

Afwijking kapitaallasten

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

-9.003

Afwijking kapitaallasten

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

160.776

Afwijking kapitaallasten

PG10

Verkeer en vervoer

-13.400

Afwijking kapitaallasten

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-233.725

Afwijking kapitaallasten

PG12

Middelen en ondersteuning

26.914

Afwijking kapitaallasten

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

43.053

Afwijking kapitaallasten

PG14

Overhead

-8.187

Afwijking kapitaallasten

PG17

Reserves

170.000

Algemene uitkering voorgaande jaren

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

-67.120

Allonge sporthal Steinheim

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

Baten riolering

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

Begraafzaken

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

83.000

Bijraming Regionale Samenwerking

PG05

Transformatie in het sociale domein

50.000

Budgetneutrale wijziging 4e coronasteunpakket

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

Corona uitkering Rijk voor tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving

PG02

Veiligheid en handhaving

Coronacompensatie voor exploitatietekort uit SPUK IJZ

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

Correctie subsidie Andriestoren

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

correcties leerlingenvervoer

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

Dividenduitkering Biga 2019 en 2020

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

-130.276

Eikenprocessierups

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-27.000

Extra kosten thuiswerkvergoeding Griffie

PG01

Bestuurlijke zaken

1.089

Extra kosten thuiswerkvergoeding Griffie

PG14

Overhead

-1.089

Handhaving recreatieterreinen

PG08

Economie, Receatie en Toerisme

-85.000

Hondenbelasting

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

28.187

incidenteel meer aanvragen reisdocumenten 2e berap 2021

PG03

Dienstverlening

-40.000

Incidentele mutatie rijbewijzen 2e berap 2021

PG03

Dienstverlening

-25.000

incidentele toename naturalisatie 2e berap 2021  geen bijlage ivm scrum Henk mariska hermannus Coriene 28/9

PG01

Bestuurlijke zaken

-30.000

kabels & leidingen

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

Klaar voor de Toekomst

PG12

Middelen en ondersteuning

-690.000

Klaar voor de Toekomst

PG14

Overhead

690.000

Klinkers

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

40.000

lagere inkoopkosten asfalt

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-10.380

Meicirculaire 2021

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

50.000

Meicirculaire 2021

PG05

Transformatie in het sociale domein

82.000

Meicirculaire 2021

PG06

Welzijn,Cultuurhuizenbeleid,Nieuwkomers

29.000

Meicirculaire 2021

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

10.000

Meicirculaire 2021

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

6.000

Meicirculaire 2021

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

-2.180.000

MPG 01/01/2021

PG12

Middelen en ondersteuning

595.075

MPG 01/01/2021

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

9.289

MPG 01/01/2021

PG17

Reserves

-595.075

Onroerendezaakbelasting

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

-265.710

Ontrekking uit reserve Allemanswaard

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

35.000

Ontrekking uit reserve Allemanswaard

PG17

Reserves

-35.000

opname RMC-leerkracht in de begroting

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

9.352

Overdracht Suvis-uitkering aan scholen

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

Rentekosten

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

-8.374

representatie en kabinetszaken

PG01

Bestuurlijke zaken

-25.000

Septembercirculaire 2021

PG05

Transformatie in het sociale domein

-52.000

Septembercirculaire 2021

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

-843.000

Specifieke uitkering Rijk regeling Extern Advies Warmtetransitie (EAW)

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

Stelpost Coronasteun ivm uitgaven

PG01

Bestuurlijke zaken

30.000

Stelpost Coronasteun ivm uitgaven

PG02

Veiligheid en handhaving

15.000

Stelpost Coronasteun ivm uitgaven

PG03

Dienstverlening

5.189

Stelpost Coronasteun ivm uitgaven

PG04

Ruimte,cultuurhist,monumenten en natuur

3.250

Stelpost Coronasteun ivm uitgaven

PG05

Transformatie in het sociale domein

100.500

Stelpost Coronasteun ivm uitgaven

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

80.448

Stelpost Coronasteun ivm uitgaven

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

180.000

Stelpost Coronasteun ivm uitgaven

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

-414.387

Toekenning subsidie ESCO's

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

Toeristenbelasting voorgaande jaren

PG13

Alg. dekkingsmiddelen

Valwind

PG10

Verkeer en vervoer

4.000

Valwind

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

603.000

Verdeling extra budget telewerkvergoeding

PG14

Overhead

Verzekeringen

PG01

Bestuurlijke zaken

-3.500

Verzekeringen

PG07

Onderwijs(huisv.), jeugdbel. kinderopv.

5.500

Verzekeringen

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

-2.250

Verzekeringen

PG12

Middelen en ondersteuning

-35.250

Verzekeringen

PG14

Overhead

35.500

zwembad de Zwoer

PG09

Sport,incl. Sportacc., Kunst en Cultuur

Zwerfafval

PG11

Openbare Ruimte en Milieu

Totaal

-2.793.988

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10