Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2021. Via de bestuursrapportages rapporteren wij aan u over de uitvoering van het lopende jaar. In deze rapportage beschrijven wij alleen de te verwachte beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10