Bijlagen

Voortgang ombuigingen

Stand van zaken

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met 2 ombuigingsprogramma's een pakket aan maatregelen vastgesteld bij de begroting 2019 respectievelijk 2020 om de begroting de komende jaren in evenwicht te brengen. Deze ombuigingsprogramma's hebben de naam spoor 2 respectievelijk spoor 3 gekregen.

De ombuigingen bestaan uit te nemen maatregelen met als doel lasten te verlagen of baten te verhogen, en waren en zijn noodzakelijk om begrotingsevenwicht te realiseren. De ombuigingen zijn daarmee taakstellend verwerkt en onderdeel van de begrotingen vanaf 2019 resp. 2020 en verder. Om de taakstellende (financiële) begroting te realiseren, is uitvoering van concrete acties en maatregelen nodig.

Voor het volledige overzicht van de vastgestelde ombuigingen, verwijzen wij naar de begroting 2020.
In deze paragraaf zijn alleen de ombuigingen uitgelicht die gerealiseerd moeten worden in 2021 en die nog niet eerder zijn gerapporteerd. Ombuigingen die niet gerealiseerd worden, kunnen leiden tot een tegenvaller in de realisatie t.o.v. de begroting. In die situatie moet de raad alternatieve keuzes maken om de begroting te realiseren tenzij er compensatie binnen het functionele programma is gevonden, wat in deze bestuursrapportage per programma dan is vermeld.

Ombuiging

Omschrijving

Taakstelling

Realisatie

Verschil

status

2.1

1. Optimaliseren digitale dienstverlening (uitbesteden documenten)

       21.000

       21.000

               -  

incidenteel gerealiseerd; ombuiging uitgesteld van 2020 naar 2022 (2.1, 2.2, 2.3)

2.8

8. Innovaties sociaal domein 

     250.000

                 -  

 n.v.t. 

vervallen en afgeraamd

2.8

8. Storting in reserve sociaal domein

   -150.000

                 -  

 n.v.t. 

vervallen en afgeraamd

2.16

16. aframen kosten leges 

       40.000

          8.000

    -32.000

20% gerealiseerd

3.26

Receptie cultuurhuis

       35.000

       35.000

               -  

incidenteel gerealiseerd door niet invullen vacature

3.29

Consultatiebureaus

       60.000

       60.000

               -  

gerealiseerd door aanpassing huurcontract/aframing budget

H

Inkoop

     100.000

       67.000

    -33.000

gerealiseerd deels in 2020 en 2021

#

MKBA POH en basishulp

     770.000

 n.v.t. 

vervallen en afgeraamd

#

MKBA inkoop en contractmanagement en overig

     230.000

 n.v.t. 

vervallen en afgeraamd

2.2

2. Optimaliseren digitale dienstverlening (100% digitale workflow)

       14.000

       14.000

               -  

incidenteel gerealiseerd; ombuiging uitgesteld van 2020 naar 2022 (2.1, 2.2, 2.3)

2.3

3. Optimaliseren digitale dienstverlening (aanpassen beleid telefonie)

     100.000

     100.000

               -  

incidenteel gerealiseerd; ombuiging uitgesteld van 2020 naar 2022 (2.1, 2.2, 2.3)

3.30

Maatschappelijk vastgoed bibliotheek

       37.343

       37.343

               -  

gerealiseerd

I

(verhoging) inkomsten uit reclamezuilen/abri's

       44.000

          2.000

    -42.000

niet gerealiseerd

G

Straatverlichting

     150.000

     150.000

               -  

alternatief gerealiseerd; aanbesteding uitgesteld naar 2022

task force SD

inkomsten verhogende maatregelen

 1.600.000

 1.600.000

               -  

gerealiseerd

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10