Verwachte afwijkingen

02. Veiligheid en Handhaving

Beleidsmatige afwijkingen

Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.

Financiële afwijkingen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Begroot

Prognose

Afwijking

N/V

I/S

Openbare orde en veiligheid

240

255

15

N

I

 I=Incidenteel, S=Structureel

Openbare orde en veiligheid € 15.000 N (I)
- Openbare orde en veiligheid € 15.000 N (I)
Extra lasten in verband met COVID-19 in verband met buurtbemiddeling. Totaal is hiermee in 2021 voor € 15.000 een beroep gedaan op het door het Rijk ontvangen Coronasteunpakket. Dit is een budget-neutrale afwijking. Zie hiervoor paragraaf 1.4 budgetneutrale afwijkingen.

Deze pagina is gebouwd op 10/26/2021 16:03:48 met de export van 10/26/2021 15:59:10